Wersja historyczna publikacji, ważna od: 08.04.2022 13:05:15 do: 19.07.2022 10:45:36, opublikowana przez: Piotr Kobiela

Legislacja/Dokumenty

 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Formularz wniosku o dofinansowanie  - wer. 6z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 6z Biznes Plan uproszczony - wer. 6z Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - wer. 6z Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik nr VIII.B.6) - wer. 6z Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela b) oświadczenie pełnomocnik c) oświadczenie reprezentant d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości Formularz umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych Formularz wniosku o płatność - wer. 6z Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - wer. 6z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 6z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 6z Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 6z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 6z Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) oświadczenie do listy obecności b) oświadczenie pełnomocnik - 1.1 c) oświadczenie reprezentant - 1.1 Archiwum: Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznes Plan uproszczony Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność  Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Dokumenty obowiązują dla naborów wniosków ogłoszonych od dnia 22 października 2018 r. Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych do dnia 27 sierpnia 2019 r. Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie- obowiązuje do 27.08.2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od dnia 27.08.2019 r. Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela     3b) oświadczenie pełnomocnik     3c) oświadczenie reprezentant     3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości 4. Biznes Plan uproszczony 5. Wzór umowy o dofinansowanie 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności       12b) oświadczenie pełnomocnik - 1       12c) oświadczenie reprezentant - 1 13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Dokumenty aktualne od 6 września 2017 r. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dokumenty obowiązujące do 5 września 2017 r. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - projekty grantowe 

Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 2z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 2z Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik B.7) Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) Oświadczenie granrobiorca - osoba fizyczna b) Oświadczenie pełnomocnik c) Oświadczenie reprezentant Formularz umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 r.  Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność  - wer. 2z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 2z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 2z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 2z Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 2z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 2z Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) Oświadczenie grantobiorca b) Oświadczenie pełnomocnik c) Oświadczenie reprezentant Archiwum: Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie - od dnia 22.10.2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 1z Formularz wniosku o płatność  - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 1z Formularz wniosku o płatność  - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - wer. 1z    

Działanie 4.3: Działania prowadzone w ramach współpracy

Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 4z Biznes plan - wer. 4z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wer. 4z Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) oświadczenie-współwłaściciela-nieruchomości-1 b) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela-1 c) oświadczenie pełnomocnik-2 d) oświadczenie reprezentant-2 Umowa o dofinansowanie na projekty w ramach współpracy Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych Formularz wniosku o płatność - wer. 4z Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - wer. 4z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 4z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 4z Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 4z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 4z Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) oświadczenie do listy obecności-1 b) oświadczenie pełnomocnik-3 c) oświadczenie reprezentant-3   Archiwum: Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy - obowiązuje od dnia 1.10.2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Działanie 4.4: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 5z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wer. 5z Klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie a. Oświadczenie - pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną b. Oświadczenie - reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Wzór umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 r. Załącznik 1 - zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Formularz wniosku o płatność - wer. 5z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - wer. 5z Sprawozdanie z realizacji operacji - wer. 5z Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  - wer. 5z Dane do monitorowania wskaźników  - wer. 5z Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  - wer. 5z Klauzula RODO do wniosku o płatność a. Oświadczenie - uczestnika szkolenia/warsztatów b. Oświadczenie - pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną c. Oświadczenie - reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną   Archiwum: Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. i w 2019 r. 1.Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie pełnomocnik-4 3b) oświadczenie_reprezentant-4 4. Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący od dnia 1.10.2019 r. 5. Wzór umowy o dofinansowanie  - 2018 6. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe 7. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych 8. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki 9. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności-2 12b) oświadczenie pełnomocnik-5 12c) oświadczenie reprezentant-5 Wzór formularza umowy o dofinansowanie Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do aneksu Załącznik nr 3 do aneksu Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  1. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - nowe​ zasady​ konkurencyjnego​ wyboru​ wykonawców​ w​ ramach​ Programu​ Operacyjnego​ Rybactwo​ i​ Morze​ - obowiązujące​ od​ 1​ października​ 2019 r.
  2. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- nowa wersja 23.06.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
  3. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- wersja z 15.02.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
  4. Przedłużenie okresu zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z “Zasad konkurencyjności” do 30.06.2021 – przedłużenie​ braku​ sankcjonowania​ do​ 30​ czerwca 2021 r.
 

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:13.10.2016
Godzina wytworzenia:15:09
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry