Informacja dotycząca sposobu obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), regulująca zakres, zasady i sposób obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wprowadza następujące zasady dostępu do usług polegających na komunikowaniu się osób doświadczających trudności w komunikowaniu:

 1. Osoby uprawnione mogą kontaktować się z tutejszym Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, tj. za pośrednictwem:
    • formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: obywatel.gov.pl – pismo ogólne lub na platformie elektronicznej pod adresem: EPUAP – pismo ogólne Adres ePUAP Urzędu: /q877fxtk55/SkrytkaESP
    • poczty elektronicznej pod adresem: komunikacja@opolskie.pl 
    • lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
 2. Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw urzędowych) w kontaktach z tutejszym Urzędem, z wyłączeniem spraw wskazanych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742). W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. uprawnień, nie wymaga się przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
 3. Osoby uprawnione w kontaktach z tutejszym Urzędem mają prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN. Stosownie do zapisów ustawy uprawnione osoby, aby skorzystać z usługi tłumacza PJN, SJN lub SKOGN winny zgłosić urzędowi chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 4. Zgłoszenia należy dokonać w Punkcie Informacyjno – Kancelaryjnym Urzędu w Opolu. Znajduje się ona na  parterze w budynku przy ul. Ostrówek 5-7 – szklane rozsuwane drzwi pod filarami budynku głównego. Można też złożyć wniosek w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. gen. J. Hallera 9 – parter lub przesłać mailem pod adres: komunikacja@opolskie.pl

Zgłoszenie do pobrania znajduje się poniżej.

W momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się o tym fakcie osobę uprawnioną uzasadniając decyzję, jednocześnie wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

W Urzędzie można załatwić swoje sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Urząd udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Kontakt i lokalizacje Urzędu

Link do spraw które możesz załatwić w Urzędzie

Link do klauzuli informacyjnej RODO

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.08.2012
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 22.09.2016, 11:00
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 17.06.2024, 11:40
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1962

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry