Legislacja/Dokumenty

 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 

 

 

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

Formularze

Wniosek o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Biznes Plan uproszczony – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Oświadczenie  współwłaściciela nieruchomości – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:
a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela
b) oświadczenie pełnomocnik
c) oświadczenie reprezentant
d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości

Umowa o dofinansowanie

Formularz umowy o dofinansowanie obowiązuje od 6 października 2023 r.
Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Wniosek o płatność

Formularz wniosku o płatność – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.

Dane do monitorowania wskaźników  – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  – wer. 6z – 12 lipca 2022 r.

Klauzule RODO do wniosku o płatność:
a) oświadczenie do listy obecności
b) oświadczenie pełnomocnik – 1.1
c) oświadczenie reprezentant – 1.1

Archiwum

Formularz umowy o dofinansowanie – obowiązuje dla naborów wniosków wszczętych od 8 czerwca 2022 r.
Formularz umowy o dofinansowanie – 28.01.2021
Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

Formularz wniosku o płatność – wer. 6z
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – wer. 6z

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 6z
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 6z

Dane do monitorowania wskaźników  – wer. 6z
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  – wer. 6z

Formularz wniosku o dofinansowanie  – wer. 6z
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  – wer. 6z
Biznes Plan uproszczony – wer. 6z
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – wer. 6z
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik nr VIII.B.6) – wer. 6z

Formularz wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Biznes Plan uproszczony

Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 
Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty obowiązują dla naborów wniosków ogłoszonych od dnia 22 października 2018 r.

Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) – dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.
Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) – dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r.
Wzór umowy o dofinansowanie- obowiązuje do 27.08.2019 r.
Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od dnia 27.08.2019 r.

Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:
3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela
    3b) oświadczenie pełnomocnik
    3c) oświadczenie reprezentant
    3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości
4. Biznes Plan uproszczony
5. Wzór umowy o dofinansowanie
6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
10. Formularz wniosku o płatność
11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
12. Klauzule RODO do wniosku o płatność:
12a) oświadczenie do listy obecności
      12b) oświadczenie pełnomocnik – 1
      12c) oświadczenie reprezentant – 1
13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty aktualne od 6 września 2017 r.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Biznesplan uproszczony

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty obowiązujące do 5 września 2017 r.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Biznesplan uproszczony

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe 

Formularze

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 2z – od 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  – wer. 2z – od 12 lipa 2022 r.
Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości – wer. 2z – od 12 lipa 2022 r.

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:
a) Oświadczenie grantobiorca – osoba fizyczna
b) Oświadczenie pełnomocnik
c) Oświadczenie reprezentant

Formularz umowy o dofinansowanie – 28.01.2021 r.
 Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie

Formularz wniosku o płatność  – wer. 2z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – wer. 2z – 12 lipca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 2z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 2z – 12 lipca 2022 r.

Dane do monitorowania wskaźników  – wer. 2z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  – wer. 2z – 12 lipca 2022 r.

Klauzule RODO do wniosku o płatność:
a) Oświadczenie grantobiorca
b) Oświadczenie pełnomocnik
c) Oświadczenie reprezentant

Archiwum

Formularz wniosku o płatność  – wer. 2z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – wer. 2z

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 2z
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 2z

Dane do monitorowania wskaźników  – wer. 2z
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  – wer. 2z

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 2z
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  – wer. 2z
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik B.7)

Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) – dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – od dnia 22.10.2018 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 1z
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  – wer. 1z

Formularz wniosku o płatność  – wer. 1z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – wer. 1z

Formularz wniosku o płatność  – wer. 1z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – wer. 1z

 

Działanie 4.3: Działania prowadzone w ramach współpracy

Formularze

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 4z – 12 lipca 2022 r.
Biznes plan – wer. 4z -12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wer. 4z – 12 lipca 2022 r.

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:
a) oświadczenie-współwłaściciela-nieruchomości-1
b) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela-1
c) oświadczenie pełnomocnik-2
d) oświadczenie reprezentant-2

Umowa o dofinansowanie na projekty w ramach współpracy
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych

Formularz wniosku o płatność – wer. 4z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – wer. 4z – 12 lipca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 4z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 4z – 12 lipca 2022 r.

Dane do monitorowania wskaźników  – wer. 4z
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  – wer. 4z

Klauzule RODO do wniosku o płatność:
a) oświadczenie do listy obecności-1
b) oświadczenie pełnomocnik-3
c) oświadczenie reprezentant-3

 

Archiwum

Formularz wniosku o płatność – wer. 4z
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – wer. 4z

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 4z
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 4z

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 4z
Biznes plan – wer. 4z
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wer. 4z

Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy – obowiązuje od dnia 1.10.2019 r.
Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Działanie 4.4: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

Formularze

Wniosek o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja​_6z
Wniosek o dofinansowanie​_4.4​_Koszty bieżące i aktywizacja​_6z
Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie​_4.4​_Koszty bieżące i aktywizacja​_6z

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Umowa​_o​_dofinansowanie​_​_4.4-KBiA​_w​_tym​_LSR
Wzór aneksu do umowy Koszty Bieżące i Aktywizacja obejmującej dofinansowanie na przygotowanie LSR zawartego w PO RiM 2014-2020
Zał​_1a​_UoD​_Zestawienie​_rzeczowo​_finansowe​_4.4​_LSR
Zał​_2​_Harmonogram​_wypłaty​_zaliczki​_4.4
Zał​_3​_Wniosek​_o​_wypłatę​_zaliczki​_4.4
Zał​_4​_UoD​_Harmonogram​_dzialan​_informacyjnych​_szkoleniowych​_i​_promocyjnych​_4.4

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które nie ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Umowa​_o​_dofinasowanie​_​_4.4-​_KBiA
Zał​_1​_UoD​_Zestawienie​_rzeczowo​_finansowe​_4.4 
Zał​_2​_Harmonogram​_wypłaty​_zaliczki​_4.4
Zał​_3​_Wniosek​_o​_wypłatę​_zaliczki​_4.4
Zał​_4​_UoD​_Harmonogram​_dzialan​_informacyjnych​_szkoleniowych​_i​_promocyjnych​_4.4

Wniosek o płatność 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o płatność​_7z (wersja skorygowana)
Instrukcja do wniosku o płatność​_7z
Sprawozdanie​_6z
Instrukcja​_do​_sprawozdania​_6z

Wniosek o płatność​_5z
Instrukcja do wniosku o płatność​_5z
Sprawozdanie​_5z
Instrukcja​_do​_sprawozdania​_5z

Wskaźniki​_rezultatu​_5z
Instrukcja​_do​_wskaźników​_5z

Archiwum

Formularz wniosku o dofinansowanie 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 5z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wer. 5z – 12 lipca 2022 r.

Formularz wniosku o płatność –

Wniosek o płatność​_7z
(WoP 6z obowiązuje do umów o dofinansowanie zawartych do wniosków o dofinansowanie składanych w naborze od 15 września do 15 października 2022 r.)

Wniosek o płatność​_6z
Instrukcja do wniosku o płatność​_6z

wer. 5z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wer. 5z – 12 lipca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 5z – 12 lipca 2022 r.
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 5z – 12 lipca 2022 r.

Dane do monitorowania wskaźników  – wer. 5z
Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu  – wer. 5z

Klauzula RODO do wniosku o płatność
a. Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów
b. Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
c. Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Formularz wniosku o płatność – wer. 5z
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wer. 5z

Sprawozdanie z realizacji operacji – wer. 5z
Instrukcja dla Beneficjenta w zakresie sporządzania sprawozdań rocznych i końcowych  – wer. 5z

Formularz wniosku o dofinansowanie – wer. 5z
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wer. 5z

Formularz wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. i w 2019 r.

1.Formularz wniosku o dofinansowanie
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:
3a) oświadczenie pełnomocnik-4
3b) oświadczenie_reprezentant-4
4. Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązujący od dnia 1.10.2019 r.
5. Wzór umowy o dofinansowanie  – 2018
6. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
7. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
8. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
9. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki
10. Formularz wniosku o płatność
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
12. Klauzule RODO do wniosku o płatność:
12a) oświadczenie do listy obecności-2
12b) oświadczenie pełnomocnik-5
12c) oświadczenie reprezentant-5

Wzór umowy o dofinansowanie – 28.01.2021 r.
Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe
Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki

Wzór formularza umowy o dofinansowanie
Załącznik 1 – zestawienie finansowo-rzeczowe
Załącznik 2 – harmonogram działań
Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki

Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 2 do aneksu
Załącznik nr 3 do aneksu

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie
Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie
Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie

Wzór formularza wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  1. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
    nowe​ zasady​ konkurencyjnego​ wyboru​ wykonawców​ w​ ramach​ Programu​ Operacyjnego​ Rybactwo​ i​ Morze​ – obowiązujące​ od​ 1​ października​ 2019 r.
  2. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”– nowa wersja 23.06.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
  3. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”– wersja z 15.02.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
  4. Przedłużenie okresu zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z “Zasad konkurencyjności” do 30.06.2021 – przedłużenie​ braku​ sankcjonowania​ do​ 30​ czerwca 2021 r.

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.10.2016
Wytworzono przez: Wiesława Deręg
Opublikowano: 20.10.2016, 15:09
Opublikowano przez: Wiesława Deręg
Zmodyfikowano: 05.02.2024, 10:58
Zmodyfikowano przez: Piotr Kobiela
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3667

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry