Nabory wniosków

 

 

ARCHIWUM:

Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna”

informuje, że w dniach 16 do 27 stycznia 2023 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Nabory będą przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie:

Wniosek o płatność składa się w terminie określonym w umowie, z tym, że koszty kwalifikowalne beneficjent może ponosić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: projekty@lgropolszczyzna.pl, tel. 535 797 544 oraz 535 380 010.

Konsultacja wniosków prowadzona będzie do dn. 25 stycznia 2023 r.

Lp. Numer naboru Numer Przedsię-wzięcia Nazwa Przedsięwzięcia Kwota naboru
1. 1/2023 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD 200.000,00
2. 2/2023 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego  stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów 130.000,00
3 3/2023 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką 201 948,00
4 4/2023 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek 498 840,00
5 5/2023 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 200.000,00
6/2023 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru 40.000,00

 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania “Opolszczyzna” informuje, że w dniach 29 maja do 13 czerwca 2017 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach:

realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Zachęcamy do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: tel. 535 797 544 oraz 535 380 010

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się na stronie internetowej RLGD “Opolszczyzna” pod linkiem: http://lgropolszczyzna.pl/13-polecane-artykuly/637-aktualne-nabory

 

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność i zaprasza do składania wniosków na wybór strategii RLKS w terminie od 01 grudnia do dnia 29 grudnia 2015 r. Pełny tekst ogłoszenia konkursu, instrukcje i pozostałe dokumenty są dostępne poniżej:

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 08.10.2015
Wytworzono przez: Violetta Ruszczewska
Opublikowano: 18.10.2016, 12:34
Opublikowano przez: Violetta Ruszczewska
Zmodyfikowano: 13.02.2023, 12:41
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3157

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry