Organizacja Urzędu

Informacja o działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Główną siedzibą Urzędu jest miasto Opole. Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Opolskiego. Urząd działa na rzecz rozwoju Opolszczyzny oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa.

Do zadań Urzędu należy obsługa organów Samorządu Województwa Opolskiego – Sejmiku oraz Zarządu i Marszałka. Urząd zapewnia realizację wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa.

Najważniejsze zadania realizowane przez Urząd w szczególności dotyczą:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

W Urzędzie można załatwić swoje sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawę przychodząc osobiście do Punktu Informacyjnego Urzędu. Punkt ten to równocześnie Kancelaria Ogólna Urzędu. Znajduje się ona na  parterze w budynku przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek – szklane rozsuwane drzwi pod filarami budynku głównego.

Możesz także złożyć wniosek pocztą tradycyjną na adres Urzędu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub przesłać go na adres poczty elektronicznej: komunikacja@opolskie.pl

tekst odczytywalny maszynowo – organizacja Urzędu

Przewiń do góry