Redaktorzy

Serwis BIP jest redagowany bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 90/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Regulamin publikowania w BIP Samorządu Województwa Opolskiego stanowi załącznik do w/w Zarządzenia.
Siedzibą Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Koordynatorem ds. BIP oraz Redaktorem BIP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego jest:

Iwona Marek – Departament Organizacyjno-Administracyjny
e-mail: i.marek@opolskie.pl
tel.: (+48) 77 54 16 586
fax: (+48) 77 54 16 512

Zastępcą Redaktora BIP jest:

Marta Warzycha – Departament Organizacyjno-Administracyjny
e-mail: m.warzycha@opolskie.pl
tel.: (+48) 77 54 16 525

Redaktorzy poszczególnych podstron BIP:

Imię i nazwisko,
Komórka organizacyjna
Imię i nazwisko,
Komórka organizacyjna
Andruszkiewicz Aleksandra
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Organizacji
Basiński Tomasz
Biuro Kontroli i Audytu, Referat Kontroli
Bidzińska Iwona
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Rozwoju Personalnego
Biedroń Dajana
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Błyszcz Ewelina
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Samodzielne stanowiska ds. współpracy z zagranicą i promocji regionu
Bodzioch Anna
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rozwoju Wsi
Chochliński Dobrosław
Biuro Kontroli i Audytu, Referat Kontroli
Chudalla Jolanta
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Zamówień Publicznych
DĄBROWSKI Bartosz
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Promocji
Deręg Wiesława
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Kontroli i Analiz
DOBRZAŃSKA Monika
Departament Finansów, Referat Księgowości i Sprawozdawczości
Dudek Wojciech
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Dzierżan Kamila
Departament Sportu i Turystyki
Elceser Monika
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Zamówień Publicznych
Fedorczuk Aleksander
Biuro Kontroli i Audytu, Referat Kontroli
Gabryelska Barbara
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Gąsiorowska Amelia
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Gienieczko Natalia
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Glinkowska Joanna
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Głąb Arkadiusz
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rozwoju Wsi
Grabelus Beata
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Kontroli i Analiz
Grzyb Piotr
Departament Sportu i Turystyki
Gumulińska Danuta
Departament Finansów, Referat Księgowości i Sprawozdawczości
Janas Andrzej
Biuro Kontroli i Audytu, Referat Kontroli
Janikowski Radosław
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Kontroli
Janus Agnieszka
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Samodzielne stanowiska pracy
Jaworska Joanna
Departament Ochrony Środowiska, Referat Geologii
Jodko Monika
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Samodzielne stanowiska pracy
Kąciak Magdalena
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Kaczmarek Aleksandra
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Kaliszczak Iwona
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Promocji
Kamińska Monika
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Zamówień Publicznych
Kampa Anna
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Kiecoń Teresa
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Zespół ds. Projektów Własnych
Kluba Elżbieta
Departament Edukacji i Rynku Pracy, Samodzielne stanowiska ds. edukacji i rynku pracy
Kobiela Piotr
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Kontroli i Analiz
Kociuga Dorota
Departament Finansów, Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu
Kolejewska-Rożek Małgorzata
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Rozwoju Personalnego
Kotowska Małgorzata
Departament Finansów, Zespół Nadzoru Właścicielskiego i Finansowego
Kowalczyk Małgorzata
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rolnictwa i Łowiectwa
Kozok Mariusz
Departament Inwestycji i Nieruchomości , Referat Nieruchomości
Krawczyńska Sława
Kruk Alicja
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rozwoju Wsi
Leszczynowicz Agnieszka
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Lukowska Marzena
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Zespół Obsługi Zarządu
Łuczak Elżbieta
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rolnictwa i Łowiectwa
Mańczyk Halina
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Markowicz Florentyna
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
Mazur Przemysław
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Promocji
Mazur Sylwia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Referat Polityki Społecznej
Mazurkiewicz-Biczuk Robert
Departament Ochrony Środowiska, Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE
Michniewicz Maja
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Zespół ds. Projektów Własnych
Mikołajewicz Krzysztof
Departament Ochrony Środowiska, Referat Geologii
MŁYNARCZYK AGNIESZKA
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Zamówień Publicznych
Moskal-Kochman Marta
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Mróz-Gryc Anna
Departament Sportu i Turystyki
Niedźwiedź Wioletta
Biuro Kontroli i Audytu
Nowak Kamil
Departament Ochrony Środowiska, Zespół Polityki Ekologicznej
Nowosielecki Radosław
Biuro Sejmiku
Obodzińska Katarzyna
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Referat Zdrowia
Oborska Magdalena
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Zamówień Publicznych
Odoj Karolina
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Odoj-Klamut Joanna
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Okos Karolina
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Zamówień Publicznych
Orłowski Wojciech
Departament Finansów, Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu
Orpel Danuta
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
Osiecka-Sułek Justyna
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rozwoju Wsi
Pańczyk Sabina
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Panek Alicja
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
PAROBIJ Dorota
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Promocji
Pęcak-Zacharko Małgorzata
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Pomocy Technicznej
Pieszczeminko Dominika
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
Przychocka Aneta
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Przygoda Tomasz
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Rozwoju Wsi
Rosa Patryk
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
Ruszczewska Violetta
Gabinet Marszałka
Ruszczewski Jacek
Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Sałajczyk Kamila
Biuro Kontroli i Audytu, Referat Kontroli
Sękowska Iwona
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Samodzielne stanowiska ds. współpracy z zagranicą i promocji regionu
Setla Alicja
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Rozwoju Personalnego
Sieńska Katarzyna
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Referat Kontroli i Analiz
Skórzewska Iwona
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Administracji
Ślimak Artur
Departament Inwestycji i Nieruchomości , Referat Inwestycyjny
Słaboń Magdalena
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referat Planowania Strategicznego
Sławenta Iwona
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
Stahlberger Aldona
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Referat Polityki Społecznej
Starzec Nikola
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referat Badań i Ewaluacji
Superczyńska Karolina
Departament Infrastruktury i Gospodarki, Referat Transportu i Gospodarki
Suszek Magdalena
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Swoboda Bartosz
Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
Szczęsny Jarosław
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Szynol Jarosław
Departament Sportu i Turystyki
Tas Radosław
Departament Infrastruktury i Gospodarki, Referat Transportu i Gospodarki
Tatar Ewa
Departament Inwestycji i Nieruchomości , Referat Nieruchomości
Urbaniak Adriana
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Referat Zdrowia
Uszko Patrycja
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Wardawy Jagoda
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Wieliczko Jolanta
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Wieszala Aneta
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Promocji
Wilczyńska Joanna
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Organizacji
Wójcik Anna
Departament Finansów, Referat Księgowości i Sprawozdawczości
Wójcik Paweł
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Wójcik Justyna
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich , Referat Promocji
Wojtkiewicz Anna
Departament Finansów, Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu
Wojtowska Anna
Departament Finansów, Referat Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Planowania i Analiz Budżetu
Wróbel Marta
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Wroniecki Maciej
Departament Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami
Zarzycka-Poproch Joanna
Departament Ochrony Środowiska, Referat Pozwoleń Środowiskowych
Zawada Marian
Biuro Kontroli i Audytu, Referat Kontroli
Żurek Anna
Departament Organizacyjno - Administracyjny, Referat Organizacji
Zwardoń Marta
Departament Edukacji i Rynku Pracy, Samodzielne stanowiska ds. edukacji i rynku pracy
Przewiń do góry