Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r.

Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa i Sekretarza Województwa określa Zarządzenie nr 15/2023 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, zmienione Zarządzeniem nr 93/2023 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.08.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 12:55
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.09.2023, 14:18
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 8171

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry