Konkurs na wybór LSR na lata 2023-2027

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Wnioski mogą składać lokalne grupy działania spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ustawie z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.).

Termin składnia wniosków od 11 kwietnia do 7 czerwca 2023r.

Ogłoszenie

Dokumentacja konkursowa

 

Wysokość środków dla województwa opolskiego

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala i przesyła pisemną informację o wysokości środków dostępnych dla danego województwa w ramach interwencji LEADER/Rozwój lokalny kierowany przez Społeczność Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. W dn. 04.12.2023 r. MRiRW przesłało pismo o wysokości środków dostępnych dla województwa opolskiego. Zgodnie z pismem łączna wysokość środków dla województwa opolskiego przeznaczonych na komponenty: wdrażanie LSR oraz zarządzanie LSR wynosi 25 475 000 EUR.

Lista ocenionych LSR

 

Metryczka

Wytworzono: 09.03.2023
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 09.03.2023, 15:14
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 11.06.2024, 14:26
Zmodyfikowano przez: Piotr Kobiela
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 1155

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry