Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.09.2022 09:18:06 do: 04.10.2022 10:20:03, opublikowana przez: Robert Mazurkiewicz-Biczuk

Prywatne: DOA-ZP.272.29.2022 Urządzenia infrastruktury serwerowej – dedykowany serwer do obsługi platformy it wraz z oprogramowaniem serwerowym w ramach realizacji projektu life_aqp_opolskie_2019.pl – life19 gie/pl/000398). Część 1 – Dostawa dysków SSD i półek dyskowych w zakresie rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej. Część 2 – Dostawa w zakresie rozbudowy klastra HA (High Availability) o dodatkowe 2 licencje Microsoft Windows Server Datacenter 2022

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: 0c8e15e0-2f2b-4a7d-abda-7ff2daa00f41 Na podstawie art. 132 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:14.09.2022
Data ważności:31.12.2023

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Data wytworzenia:14.09.2022
Godzina wytworzenia:07:42
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry