Wersja historyczna publikacji, ważna od: 18.10.2022 11:32:54 do: nadal, opublikowana przez: AGNIESZKA MŁYNARCZYK

DOA-ZP.272.28.2022 „Gadżety promocyjne na potrzeby promocji RPO WO 2014-2020 (kalendarze)”

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: 25531d22-ce2c-4cc8-87b0-7f572c862463 Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Strona prowadzonego postępowania

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:06.09.2022
Data ważności:30.11.2022

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:06.09.2022
Godzina wytworzenia:12:10
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry