DOA-ZP.272.43.2022 – URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ – DEDYKOWANY SERWER DO OBSŁUGI PLATFORMY IT W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.
Uwaga:
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu.
Identyfikator postępowania:    db196185-a755-45b7-880b-9c1a6b9bb133

Na podstawie art. W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.  Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp, gdzie może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:23.11.2022
Data ważności:31.12.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 23.11.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz Dyrektor DOA
Opublikowano: 23.11.2022, 09:45
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 20.04.2023, 11:08
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 169

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry