Pan Zdzisław Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Zdzisław Dąbrowski w Tłuszczu – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności 45 000 Mg, zlokalizowanej w Pawłowiczkach – odmowa zmiany pozwolenia

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.09.2021
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 30.09.2021, 11:36
Opublikowano przez: Jagoda Wardawy
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 129

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry