“NAPRZÓD” Sp. z o.o. w Rydułtowach – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania maksymalnie 58 000 Mg/rok odpadów, tj. 620 Mg/dobę i o całkowitej pojemności wszystkich kwater ok. 1008 tys. Mg oraz instalacja biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 47 tys. Mg/rok, tj. średnio 156,6 Mg/dobę – zmiana pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 19.08.2021
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 25.08.2021, 08:07
Opublikowano przez: Jagoda Wardawy
Podmiot udostępniający: Marszałek Województwa Opolskiego
Liczba odwiedzin: 136

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry