“NAPRZÓD” Sp. z o.o. w Rydułtowach – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania maksymalnie 58 000 Mg/rok odpadów, tj. 620 Mg/dobę i o całkowitej pojemności wszystkich kwater ok. 1008 tys. Mg oraz instalacja biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 47 tys. Mg/rok, tj. średnio 156,6 Mg/dobę - zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2021/08/naprzod-sp-z-o-o-w-rydultowach-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-maksymalnie-58-000-mgrok-odpadow-tj-620-m/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2021/08/naprzod-sp-z-o-o-w-rydultowach-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-i-obojetne-o-zdolnosci-przyjmowania-maksymalnie-58-000-mgrok-odpadow-tj-620-m/
Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Jagoda Wardawy Marszałek Województwa Opolskiego