ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę kompleksowego opracowania i produkcji 6 filmów – nowoczesnych teledysków informacyjnych

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na  usługę kompleksowego opracowania i produkcji 6 filmów – nowoczesnych teledysków informacyjnych przez podmiot niebędący dostawcą audiowizualnych usług medialnych, przeznaczonych do zamieszczenia na serwisach internetowych oraz kanałach społecznościowych województwa opolskiego, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych na rzecz Zamawiającego bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji. Filmy powstaną na potrzeby Województwa Opolskiego w ramach projektu pn. „Opolskie – aktywnie i smacznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowiącego
realizację Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2020-2021.

Data ważności:31.08.2020
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Typ:Zakupy PT PROW 2014-2020

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 21.08.2020
Wytworzono przez: Anna Mróz - Gryc
Opublikowano: 21.08.2020, 13:35
Opublikowano przez: Kamila Dzierżan
Zmodyfikowano: 07.09.2020, 13:46
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 189

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry