ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę kompleksowego opracowania i produkcji 6 filmów - nowoczesnych teledysków informacyjnych https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na  usługę kompleksowego opracowania i produkcji 6 filmów - nowoczesnych teledysków informacyjnych przez podmiot niebędący dostawcą audiowizualnych usług medialnych, przeznaczonych do zamieszczenia na serwisach internetowych oraz kanałach społecznościowych województwa opolskiego, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz zezwoleniem na wykonywanie praw zależnych na rzecz Zamawiającego bez ograniczeń na wszystkich polach eksploatacji. Filmy powstaną na potrzeby Województwa Opolskiego w ramach projektu pn. „Opolskie – aktywnie i smacznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowiącego realizację Planu Operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2020-2021.

]]>
31.08.2020 Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Zakupy PT PROW 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/https://bip.opolskie.pl/2020/08/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-usluge-kompleksowego-opracowania-i-produkcji-6-filmow-nowoczesnych-teledyskow-informacyjnych/
Anna Mróz - Gryc Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie