Umowa o przyznanie pomocy

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (7.2)

Formularz umowy o przyznanie pomocy – 8z

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – 8z

Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – 8z

Załącznik nr 3 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych I (…) – 8z

Załącznik nr 4 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych II (…) – 8z

Załącznik nr 5 – RODO – 8z

 

Archiwum

Formularz umowy o przyznanie pomocy – 6z 

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

Załącznik nr 3 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych – wersja 6z

Załącznik nr 4 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych -wersja 6z

 

Metryczka

Wytworzono: 01.06.2017
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 01.06.2017, 14:18
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 28.12.2022, 11:49
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 450

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry