Umowa o przyznanie pomocy https://bip.opolskie.pl/2017/06/umowa-o-przyznanie-pomocy/ Formularz umowy o przyznanie pomocy - 8z Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - 8z Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - 8z Załącznik nr 3 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych I (...) - 8z Załącznik nr 4 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych II (...) - 8z Załącznik nr 5 - RODO - 8z  

Archiwum

Formularz umowy o przyznanie pomocy - 6z  Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością Załącznik nr 3 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych - wersja 6z Załącznik nr 4 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych -wersja 6z  ]]>
Iwona Marek Wiesława Deręg Wiesława Deręg Województwo Opolskie