Wersja historyczna publikacji, ważna od: 01.02.2023 10:28:16 do: 31.01.2024 09:14:05, opublikowana przez: Magdalena Oborska

DOA-ZP.272.51.2022 – Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego”.

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: 183f5579-151e-4547-9c0a-7f86e61e4347 Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Strona prowadzonego postępowania - miniportal

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:13.12.2022

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Data wytworzenia:13.12.2022
Godzina wytworzenia:09:23
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry