Wersja historyczna publikacji, ważna od: 12.10.2022 13:43:34 do: nadal, opublikowana przez: Magdalena Oborska

DOA-ZP.272.32.2022 – Pełnienie funkcji Insp. Nadzoru nad inwestycją „Przebudowa budynku usługowo–produkcyjnego w Korfantowie przy ul. Powstańców Śląskich 12 przekazanego w odpłatne użytkowanie ZSOiR Korfantów Sp. z o.o.

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania) i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia (ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę na prawidłowy ID postępowania pobranego z miniPortalu. Identyfikator postępowania z miniPortalu: bbce1de1-635c-481a-8a74-85bdb898b870 Na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej  Pzp,  w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Strona prowadzonego postępowania - miniportal

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:22.09.2022
Data ważności:31.12.2023

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Data wytworzenia:22.09.2022
Godzina wytworzenia:12:06
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry