Wersja historyczna publikacji, ważna od: 11.10.2022 10:27:14 do: 28.12.2022 11:45:56, opublikowana przez: Wiesława Deręg

Umowa o przyznanie pomocy

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych (7.2) Formularz umowy o przyznanie pomocy - 8z Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - 8z Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - 8z Załącznik nr 3 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych I (...) - 8z Załącznik nr 4 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych II (...) - 8z Załącznik nr 5 - RODO - 8z  

Archiwum

Formularz umowy o przyznanie pomocy - 6z  Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością Załącznik nr 3 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych - wersja 6z Załącznik nr 4 –  Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych -wersja 6z  

Metryczka

Dokument wytworzył:Iwona Marek
Data wytworzenia:01.06.2017
Godzina wytworzenia:13:53
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry