Wersja historyczna publikacji, ważna od: 30.09.2021 11:36:12 do: nadal, opublikowana przez: Jagoda Wardawy

Pan Zdzisław Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Handel Zdzisław Dąbrowski w Tłuszczu – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o całkowitej pojemności 45 000 Mg, zlokalizowanej w Pawłowiczkach – odmowa zmiany pozwolenia

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:21.09.2021
Godzina wytworzenia:09:00
Podmiot udostępniający:Marszałek Województwa Opolskiego
Przewiń do góry