Wersja historyczna publikacji, ważna od: 25.08.2021 08:07:45 do: nadal, opublikowana przez: Jagoda Wardawy

“NAPRZÓD” Sp. z o.o. w Rydułtowach – instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania maksymalnie 58 000 Mg/rok odpadów, tj. 620 Mg/dobę i o całkowitej pojemności wszystkich kwater ok. 1008 tys. Mg oraz instalacja biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 47 tys. Mg/rok, tj. średnio 156,6 Mg/dobę – zmiana pozwolenia zintegrowanego

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka - Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:19.08.2021
Godzina wytworzenia:08:00
Podmiot udostępniający:Marszałek Województwa Opolskiego
Przewiń do góry