Wersja historyczna publikacji, ważna od: 24.08.2018 13:38:17 do: 09.10.2018 11:43:54, opublikowana przez: Natalia Ochędzan

Legislacja/Dokumenty

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

"Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r." 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela 3b) oświadczenie pełnomocnik 3c) oświadczenie reprezentant 3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości 4. Biznes Plan uproszczony 5. Wzór umowy o dofinansowanie 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności 12b) oświadczenie pełnomocnik - 1 12c) oświadczenie reprezentant - 1 13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność „Dokumenty aktualne od 6 września 2017 r.” Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność „Dokumenty obowiązujące do 5 września 2017 r.” Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Działanie 4.3: Działania prowadzone w ramach współpracy

"Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r." 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie-współwłaściciela-nieruchomości-1 3b) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela-1  3c) oświadczenie pełnomocnik-2 3d) oświadczenie reprezentant-2 4. Formularz wniosku o płatność 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 6. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność 7. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 7a) oświadczenie do listy obecności-1 7b) oświadczenie pełnomocnik-3 7c) oświadczenie reprezentant-3 8. Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy 9. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 10. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki 11. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 12. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych Archiwalne dokumenty Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Działanie 4.4: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

"Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r." 1.Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie pełnomocnik-4 3b) oświadczenie_reprezentant-4 4. Wzór umowy o dofinansowanie 2018 5. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe 6. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych 7. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki 8. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki 9. Formularz wniosku o płatność 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 11. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 11a) oświadczenie do listy obecności-2 11b) oświadczenie pełnomocnik-5 11c) oświadczenie reprezentant-5   Archiwalne dokumenty na 2018 rok Wzór formularza umowy o dofinansowanie Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do aneksu Załącznik nr 3 do aneksu Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność   Wzory sprawozdań z realizacji operacji    

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:13.10.2016
Godzina wytworzenia:15:09
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry