Uchwała Nr 12032/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3103/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pt. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy — 2 w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 8123/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2022 r., uchwałą nr 9287/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 9934/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 lipca 2023 r. oraz uchwałą nr 10833/2023 z dnia 3 października 2023 r.

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):03.04.2024
Nr aktu prawnego:12032/2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPF)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.04.2024
Wytworzono przez: Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała
Opublikowano: 18.04.2024, 10:00
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry