Uchwała Nr 12032/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3103/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pt. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy — 2 w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 8123/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 listopada 2022 r., uchwałą nr 9287/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 9934/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 lipca 2023 r. oraz uchwałą nr 10833/2023 z dnia 3 października 2023 r. https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12032-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-3103-2020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-21-lipca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-decyzj/ Uchwała Zarządu 2024 Obowiązujący VI 2018/2023 03.04.2024 12032/2024 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12032-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-3103-2020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-21-lipca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-decyzj/https://bip.opolskie.pl/2024/04/uchwala-nr-12032-2024-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-3-kwietnia-2024-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-3103-2020-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-21-lipca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-decyzj/
Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie