Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oleskiej 129 obejmującej działki ewidencyjne nr 422/3 i nr 422/4 obręb Gosławice oraz nr 518 obręb Zakrzów, ujawnionej w księdze wieczystej nr OP1O/00076466/2

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2024
Status:Projekt
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:LXIII
Data podjęcia (podpisania):26.02.2024
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Gospodarka nieruchomościami

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.02.2024
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości - Stanisław Gałka
Opublikowano: 12.03.2024, 13:55
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 20

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry