Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
Składanie ofert do 12.01.2024 r.
Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.01.2024 r.*
Rozstrzygnięcie konkursu do 15.02.2024 r.*

 

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Data ważności:12.01.2024
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.12.2023
Wytworzono przez: Marta Kordzińska-Żaba
Opublikowano: 15.12.2023, 10:06
Opublikowano przez: Piotr Grzyb
Zmodyfikowano: 12.03.2024, 09:47
Zmodyfikowano przez: Piotr Grzyb
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2107

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry