Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/ ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY Składanie ofert do 12.01.2024 r. Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 31.01.2024 r.* Rozstrzygnięcie konkursu do 15.02.2024 r.*   *Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia]]> 12.01.2024 Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/https://bip.opolskie.pl/2023/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2024-roku-pn-asy-opolskiego-sportu-skierowany/
Marta Kordzińska-Żaba Piotr Grzyb Piotr Grzyb Województwo Opolskie