Uchwała Nr 10919/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta, Miasta Opole, dotyczący zwiększenia procentowej wartości dofinansowania w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym, nr RPOP.12.02.01-16-0003/22, realizowanego w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):14.11.2023
Nr aktu prawnego:10919/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Fundusze unijne (DPF)

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.11.2023
Wytworzono przez: Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała
Opublikowano: 29.11.2023, 09:32
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 2

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry