Uchwała Nr 10919/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta, Miasta Opole, dotyczący zwiększenia procentowej wartości dofinansowania w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym, nr RPOP.12.02.01-16-0003/22, realizowanego w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10919-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wniosek-beneficjenta-miasta-opole-dotyczacy-zwiekszenia-procentowej-wartosci-dofinanso/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 14.11.2023 10919/2023 Fundusze unijne (DPF) https://bip.opolskie.pl/2023/11/uchwala-nr-10919-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-14-listopada-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wniosek-beneficjenta-miasta-opole-dotyczacy-zwiekszenia-procentowej-wartosci-dofinanso/
Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich – Małgorzata Kąpała Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie