Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa wodnego turystów w regionie pn. „RATOWNICTWO WODNE TURYSTÓW NA OBSZARZE JEZIORA NYSKIEGO”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY
 

Składanie ofert

 

do 31 października 2023 r.

 

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert

 

do 15 listopada 2023 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

do 30 listopada 2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: turystyka@opolskie.pl, tel. 77 44 29 321 Anna Mróz – Gryc, 77 44 29 333 Tomasz Okaj.

Data ważności:31.10.2023
Osoba odpowiedzialna:Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.10.2023
Wytworzono przez: Anna Mróz - Gryc
Opublikowano: 02.10.2023, 15:27
Opublikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Zmodyfikowano: 24.11.2023, 09:43
Zmodyfikowano przez: Anna Mróz-Gryc
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 181

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry