Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w obszarze ratownictwa wodnego turystów w regionie pn. „RATOWNICTWO WODNE TURYSTÓW NA OBSZARZE JEZIORA NYSKIEGO”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2023/10/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadania-publicznego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-obszarze-ratownictwa-w/ ETAP KONKURSU TERMIN KOŃCOWY   Składanie ofert   do 31 października 2023 r.   Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert   do 15 listopada 2023 r.   Rozstrzygnięcie konkursu   do 30 listopada 2023 r.   Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, adres e-mail: turystyka@opolskie.pl, tel. 77 44 29 321 Anna Mróz - Gryc, 77 44 29 333 Tomasz Okaj.]]> 31.10.2023 Roman Stęporowski - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki https://bip.opolskie.pl/2023/10/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadania-publicznego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-obszarze-ratownictwa-w/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadania-publicznego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-obszarze-ratownictwa-w/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadania-publicznego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-obszarze-ratownictwa-w/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadania-publicznego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-obszarze-ratownictwa-w/https://bip.opolskie.pl/2023/10/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-latach-2023-2025-zadania-publicznego-w-zakresie-turystyki-i-krajoznawstwa-w-obszarze-ratownictwa-w/
Anna Mróz - Gryc Anna Mróz-Gryc Anna Mróz-Gryc Województwo Opolskie