Uchwała nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24.10.2023r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Relacje

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Sejmiku
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Sesja:LVIII
Data podjęcia (podpisania):24.10.2023
Nr aktu prawnego:LVIII/599/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 12.10.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska
Opublikowano: 26.10.2023, 13:11
Opublikowano przez: Radosław Nowosielecki
Zmodyfikowano: 26.10.2023, 13:13
Zmodyfikowano przez: Radosław Nowosielecki
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 49

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry