Rozeznanie rynku na obsługę merytoryczną szkolenia specjalistycznego dla potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt.: Realizacja zasad równościowych w projektach unijnych 2021-2027.

Zamawiający informuje, że 11 września 2023 r. dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana dotyczy pkt. 4 Termin składania ofert w rozeznaniu rynku.

OPIS PRZED ZMIANĄ:

Pkt.: 4. Termin składania ofert w rozeznaniu rynku:

Oferty należy składać do dnia 8 września 2023 r., do godz. 15.00 na adres e-mail: europejskie@opolskie.pl lub pisemnie na adres:

 OPIS PO ZMIANIE:

Pkt.: 4. Termin składania ofert w rozeznaniu rynku:

Oferty należy składać do dnia 18 września 2023 r. do końca dnia na adres e-mail: europejskie@opolskie.pl lub pisemnie na adres:

Data ważności:18.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Wiktoria Fedunik-Szydełko
Typ:Zakupy RPO WO 2014-2020

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 01.09.2023
Wytworzono przez: Wiktoria Fedunik-Szydełko
Opublikowano: 01.09.2023, 12:17
Opublikowano przez: Wiktoria Fedunik-Szydełko
Zmodyfikowano: 27.09.2023, 15:00
Zmodyfikowano przez: Wiktoria Fedunik-Szydełko
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 293

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry