Rozeznanie rynku na obsługę merytoryczną szkolenia specjalistycznego dla potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt.: Realizacja zasad równościowych w projektach unijnych 2021-2027. https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/ Zamawiający informuje, że 11 września 2023 r. dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczy pkt. 4 Termin składania ofert w rozeznaniu rynku. OPIS PRZED ZMIANĄ: Pkt.: 4. Termin składania ofert w rozeznaniu rynku: Oferty należy składać do dnia 8 września 2023 r., do godz. 15.00 na adres e-mail: europejskie@opolskie.pl lub pisemnie na adres:  OPIS PO ZMIANIE: Pkt.: 4. Termin składania ofert w rozeznaniu rynku: Oferty należy składać do dnia 18 września 2023 r. do końca dnia na adres e-mail: europejskie@opolskie.pl lub pisemnie na adres:]]> 18.09.2023 Wiktoria Fedunik-Szydełko Zakupy RPO WO 2014-2020 https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/https://bip.opolskie.pl/2023/09/rozeznanie-rynku-na-obsluge-merytoryczna-szkolenia-specjalistycznego-dla-potencjalnych-beneficjentow-programu-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027-pt-realizacja-zasad-rownosciowych-w-projek/
Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Wiktoria Fedunik-Szydełko Województwo Opolskie