Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu

w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 – 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 15.09.2023 r.
Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).

W załączeniu:

  • ogłoszenie o konkursie
  • załącznik nr 1 – oświadczenia
  • załącznik nr 2 – informacja dot. ochrony danych osobowych

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.09.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekolog, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
Opublikowano: 05.09.2023, 11:50
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 02.10.2023, 14:27
Zmodyfikowano przez: Aldona Stahlberger
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 73

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry