Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pielegniarki-poloznej-oddzialowej-bloku-operacyjnego-szpitala-ginekologiczno-polozniczego-i-noworodkow-w-opolu-w-klinicznym-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neo/ Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu

w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

  Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 15.09.2023 r. Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu). W załączeniu:
  • ogłoszenie o konkursie
  • załącznik nr 1 – oświadczenia
  • załącznik nr 2 – informacja dot. ochrony danych osobowych
]]>
01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pielegniarki-poloznej-oddzialowej-bloku-operacyjnego-szpitala-ginekologiczno-polozniczego-i-noworodkow-w-opolu-w-klinicznym-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neo/https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pielegniarki-poloznej-oddzialowej-bloku-operacyjnego-szpitala-ginekologiczno-polozniczego-i-noworodkow-w-opolu-w-klinicznym-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neo/https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pielegniarki-poloznej-oddzialowej-bloku-operacyjnego-szpitala-ginekologiczno-polozniczego-i-noworodkow-w-opolu-w-klinicznym-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neo/https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pielegniarki-poloznej-oddzialowej-bloku-operacyjnego-szpitala-ginekologiczno-polozniczego-i-noworodkow-w-opolu-w-klinicznym-centrum-ginekologii-poloznictwa-i-neo/
Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekolog, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Aldona Stahlberger Aldona Stahlberger Województwo Opolskie