Uchwała Nr 10089/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Nieobowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):24.07.2023
Nr aktu prawnego:10089/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Zdrowie i polityka społeczna

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 24.07.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń – Kandziora
Opublikowano: 07.08.2023, 08:47
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Zmodyfikowano: 29.09.2023, 11:48
Zmodyfikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 13

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry