Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 6.06.2023 r. – 20.06.2023 r.

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr  9703/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 06.06.2023
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 06.06.2023, 11:05
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Zmodyfikowano: 24.10.2023, 13:39
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Obodzińska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 76

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry