Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opolu/ Termin przeprowadzenia konsultacji: 6.06.2023 r. – 20.06.2023 r. Sposób konsultacji: Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.   Dokumenty podlegające konsultacjom: projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu   Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji: Uchwała nr  9703/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.    ]]> https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opolu/https://bip.opolskie.pl/2023/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego-w-opolu/
Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Katarzyna Obodzińska Katarzyna Obodzińska Województwo Opolskie