Uchwała Nr 9620/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku pn. „Opolska pozytywna edukacja” skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):22.05.2023
Nr aktu prawnego:9620/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Edukacja i rynek pracy

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.05.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek
Opublikowano: 02.06.2023, 09:29
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 16

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry