Uchwała Nr 9620/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku pn. „Opolska pozytywna edukacja" skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9620-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-nauki-szkolnictwa-wyzszego/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9620/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9620-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-nauki-szkolnictwa-wyzszego/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9620-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-nauki-szkolnictwa-wyzszego/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9620-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-nauki-szkolnictwa-wyzszego/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie