Uchwała Nr 9609/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie profesjonalizacji trzeciego sektora, budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego pn. „DIALOG I PARTNERSTWO SIŁĄ REGIONU”, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj aktu prawnego:Uchwała Zarządu
Rok podjęcia (podpisania):2023
Status:Obowiązujący
Kadencja:VI 2018/2023
Data podjęcia (podpisania):22.05.2023
Nr aktu prawnego:9609/2023
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Dialog obywatelski

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.05.2023
Wytworzono przez: Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska
Opublikowano: 02.06.2023, 09:10
Opublikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 10

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry