Uchwała Nr 9609/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie profesjonalizacji trzeciego sektora, budowania zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego pn. „DIALOG I PARTNERSTWO SIŁĄ REGIONU", skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9609-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-zaopiniowania-ofert-zlozonych-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9609/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9609-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-zaopiniowania-ofert-zlozonych-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie