Ogłoszenie V Senioralnego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”

Zarząd Województwa Opolskiego z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ogłasza V Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców województwa opolskiego, ukazujących potencjał wielokulturowy regionu opolskiego oraz pozyskanie ciekawych opisów i przemyśleń w temacie upamiętnienia 25-lecia obrony Województwa Opolskiego, odnosząc się do chwil niepewności i walki o odrębność, kulturę i dziedzictwo. Zjednoczenie w obronie tożsamości wielokulturowego regionu – miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, połączenie życiowych losów z Opolszczyzną, z którą wiąże się przyszłość własną i swojej rodziny. Konkurs kierowany jest do mieszkańców wszystkich gmin, członków środowisk lokalnych i grup społecznych, z terenu województwa opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem członków środowisk senioralnych i ich rodzin, a jego celem jest wyłonienie, nagrodzenie i publikacja zwycięskich prac.

W Konkursie mogą brać udział Seniorzy – mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną – mogą to być autorskie
refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4. Aby wziąć udział w konkursie, pracę w dwóch formach –
papierowej i elektronicznej – wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu w jednym egzemplarzu i Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do 31 sierpnia 2023 r. do Sekretariatu Konkursu, którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego, II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44 67 847, e-mail: bdo@opolskie.pl) czynny w godz. 7:30 – 15:30.

Szczegóły dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9918/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia V Senioralnego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego oraz przyjęcia Regulaminu V Senioralnego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Na prace literackie wraz załącznikami czekamy do 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do Sekretariatu Konkursu)

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-081 Opole
bdo@opolskie.pl

z dopiskiem na kopercie:

V Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 30.06.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 30.06.2023, 15:27
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 106

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry