Ogłoszenie V Senioralnego Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” https://bip.opolskie.pl/2023/06/ogloszenie-v-senioralnego-wojewodzkiego-konkursu-literackiego-pn-tu-jest-moje-miejsce-tu-jest-moj-dom/ 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/06/ogloszenie-v-senioralnego-wojewodzkiego-konkursu-literackiego-pn-tu-jest-moje-miejsce-tu-jest-moj-dom/https://bip.opolskie.pl/2023/06/ogloszenie-v-senioralnego-wojewodzkiego-konkursu-literackiego-pn-tu-jest-moje-miejsce-tu-jest-moj-dom/https://bip.opolskie.pl/2023/06/ogloszenie-v-senioralnego-wojewodzkiego-konkursu-literackiego-pn-tu-jest-moje-miejsce-tu-jest-moj-dom/https://bip.opolskie.pl/2023/06/ogloszenie-v-senioralnego-wojewodzkiego-konkursu-literackiego-pn-tu-jest-moje-miejsce-tu-jest-moj-dom/
Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Paweł Wójcik Paweł Wójcik Województwo Opolskie