Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego poprzez organizację pikniku ekologicznego Mamy Rady na Odpady w 2023 roku.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 8 czerwca 2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 17 sierpnia 2023 r. *

Rozstrzygnięcie konkursu do 6 września 2023 r. *

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Barlickiego 17 w Opolu, adres e-mail: ekologia@opolskie.pl, tel. 77 54 16 824, 77 44 29 347.

Data ważności:30.09.2023
Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 16.05.2023
Wytworzono przez: Teresa Kiecoń
Opublikowano: 16.05.2023, 07:40
Opublikowano przez: Iwona Sękowska
Zmodyfikowano: 27.07.2023, 12:14
Zmodyfikowano przez: Teresa Kiecoń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 221

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry