Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego poprzez organizację pikniku ekologicznego Mamy Rady na Odpady w 2023 roku. https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/ ekologia@opolskie.pl, tel. 77 54 16 824, 77 44 29 347.]]> 30.09.2023 Agnieszka Okupniak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/https://bip.opolskie.pl/2023/05/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialan-na-rzecz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-wojewodztwa-opolskiego-poprzez-organizacje/
Teresa Kiecoń Teresa Kiecoń Teresa Kiecoń Województwo Opolskie