Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a tej ustawy poprzez wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie wkładów własnych pn. “WKŁADY WŁASNE DLA OPOLSKIEGO TRZECIEGO SEKTORA”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

 

HARMONOGRAM

Składanie ofert: do 18.05.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert: do 17.06.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu: do 02.07.2023 r.*

*Terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Biurze Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu, adres e-mail: bdo@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 847 / d.sordon-bochenek@opolskie.pl ; nr tel.: 77 44 67 849.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 25.04.2023
Wytworzono przez: Barbara Kamińska - Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Opublikowano: 25.04.2023, 15:04
Opublikowano przez: Paweł Wójcik
Zmodyfikowano: 19.07.2023, 11:05
Zmodyfikowano przez: Paweł Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 707

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry